alternatory
rozruszniki
kompresory klimatyzacji
części

alternatory, rozruszniki, kompresory klimatyzacji
REGULAMIN
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa warunki zakupu w sklepie internetowym zwanym dalej "Sklepem internetowym".
 2. Zamówienia przyjmowane są na stronie internetowej www.tomelektro.pl
 3. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej a zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Zamówienie należy składać w języku polskim.
 5. Wszelkich płatności związanych z wykonaniem zamówienia są realizowane w walucie polskiej.
 6. Wypełniając formularz zamówienia w sklepie internetowym Zamawiający każdorazowo wyraża zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie podanych danych osobowych wyłącznie do celów realizacji i rozliczenia złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 z póź. zm.). Dane są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
 7. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu tomelektro.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofert kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.
 8. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym oznacza akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Kupujący zostaną  powiadomieni poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie      14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzi w życie z upływem terminu wypowiedzenia.
II. WARUNKI ZAKUPU
 1. Do zakupów w sklepie internetowym upoważnione są wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej sklepu.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w który zamówienie zostało złożone.
 4. Zamówienie będzie realizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Zamawiający będzie informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (realizacja częściowa, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części zamówienia).
 5. Prowadzący Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku gdy:              
  •  we wskazanym czasie zamawiający nie dokona przelewu we wskazanej wysokości (w sytuacji gdy dokona wyboru takiego rodzaju płatności).
 6. Zamawiający może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie drogą telefoniczną, dzwoniąc pod numer 32 277 38 61 jedynie do momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep Internetowy.
 7. Sklep Internetowy związany jest ceną podaną przy ofercie sprzedaży towaru i zaakceptowaną przez Zamawiającego w chwili złożenia zamówienia.
III. DOSTAWA ZAMÓWIONEGO TOWARU I FORMY PŁATNOŚCI
 1. Czas realizacji zamówienia podawany jest w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i wynosi nie więcej niż 14 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 2. Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem Kuriera.
 3. Koszty dostawy zamówionego towaru ponosi Zamawiający.
 4. Zamawiający może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie drogą telefoniczną, dzwoniąc pod numer  32 277 38 61 jedynie od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep Internetowy.
 5. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami wyrażonymi w walucie polskiej i zawierają podatek VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili gdy wszystkie zamówione przez Zamawiającego towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy zamówionego towaru, zatem są one wyliczane indywidualnie a informacja o nich przekazana jest drogą mailową celem zapoznania się z całkowitymi kosztami.

III. a) FORMY PŁATNOŚCI

 1. Za pobraniem - jest to płatność kurierowi przy odbiorze przesyłki. Paczki za pobraniem wysyłane są kurierem.
 2. Przelew przedpłata - w potwierdzeniu złożonego zamówienia podawany jest numer konta, na który należy wpłacić kwotę z zamówienia. Płatność należy uiścić dopiero po potwierdzeniu dostępności towaru. Na wyraźną prośbę Klienta jest wysyłana e-mailem albo faxem faktura Pro FORMA.
 3. Gotówka - odbiór osobisty.


IV. REKLAMACJE
 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.
 2. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis wady reklamowanego towaru. Reklamacja będzie rozpatrzona nie później niż w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na wolny od wad. Jeżeli wymiana towaru nie będzie możliwa (np. w wyniku wyczerpania nakładu) sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje nabywcy inny towar.
 3. Wysyłka naprawionego/wymienionego gwarancyjnie towaru następuje na koszt Sklepu. W przypadku reklamacji nieuznanych koszt wysyłki pokrywa również sprzedawca.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego i przepisy Ustawy ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz z odpowiedzialności za szkodą wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu. Do zachowania terminu wystarczy wys?anie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.
 3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest zobowiązany odesłać produkt lub dostarczyć go osobiście niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić produkt w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymać od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z produktem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.
 4. Wzór odstąpienia od umowy:   Dopobrania
ZAWARTOŚĆ KOSZYKA:
Koszyk jest pusty
  Koszyk      Finalizuj zakupy 

KOSZTY  WYSYŁKI
Masz pytania ?
Wyślij do nas maila 


LOGOWANIE
e-mail:
hasło:    
Rejestracja NIE jest konieczna   ZAREJESTRUJ SIĘ  
 Szukaj wg nazwy (części nazwy)
 i / lub wg marki
alternatory • rozruszniki • kompresory klimatyzacji • regeneracja części • rozruszniki • części regenerowane • alternatory • rozruszniki